Vi vill inte ha värdeöverföring från Förbo


Elin Remme 2023-02-22

Vänsterpartiet i Härryda menar att de 15 miljonerna som alliansen vill ska gå till kommunbudgeten gör bättre nytta i bolaget och att pengarna ska användas till de nödvändiga reparationer och underhåll av befintliga fastigheter som är akuta.

 

Förbo: Härrydas kommunala bostadsbolag som ägs ihop med tre andra kommuner är ett välmående företag som gått i vinst med 360 miljoner de senaste fem åren, alltså från 2017-2021. Nu vill Förbo höja hyrorna för dess hyresgäster med 7,11% med hänvisning till ökade omkostnader i inflationens spår och alliansen vill ta ut ytterligare 15 miljoner i vinst för 2022. Förbo ombesörjer framförallt hyresbostäder där hela 38 % har kallhyra och som till viss del värms upp med direktverkande el. Många av bostäderna är dessutom i stort behov av uppgradering med bland annat bättre isolering och reparationer. Det blir naturligtvis väldigt dyrt för hyrestagarna att elda för kråkorna, särskilt nu när elkostnaderna skenar. Det är anmärkningsvärt att inte låta överskottet eller vinsten i Förbo AB gå direkt till denna uppgradering istället för att plocka in det i Härrydas kommunala budget. Utifrån ett miljöperspektiv är denna energiförlust förkastlig och kan kallas energiläckage, vilket inte stämmer med Härryda kommuns mål om klimatarbetet för att följa upp Parisavtalet. De senaste tre åren har Förbo gjort en värdeöverföring till kommunerna på 20 miljoner per år vilket motsvarar en “extra skatt” på 3300:- per hushåll och år. En motivering den numera minioritetsstyrda alliansen har är att pengarna ska gå till bostadssociala ändamål. Vi menar att arbete med bostadssociala aktiviteter är bra men de ska bekostas av alla kommunens skattebetalare och inte bara de som har en hyresrätt hos Förbo.

Sven-Åke Hallgren och Elin Remme, Vänsterpartiet Härryda


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Annons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.